Privacyverklaring Koninklijke Filharmonie van Jette

 

De Koninklijke Filharmonie van Jette behandelt uw persoonsgegevens met zorg en waakt over de naleving van uw privacy.

 

Onze vereniging houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Dusdanig beperken we het gebruik van uw gegevens tot het strikte minimum en delen ze niet mee aan derden zonder geldige reden.

 

Om volledig transparant te zijn lichten we hieronder toe hoe we uw gegevens gebruiken.

 

Deze regels gelden voor:

 

  • ons email-verkeer,

  • lijsten die we aanleggen met de gegevens van onze muzikanten, sympathisanten en andere personen die deelnemen aan onze activiteiten of onze vereniging volgen.

 

We gebruiken de volgende gegevens:

 

  • Muzikanten: Naam en voornaam, email-adres, telefoonnummer en postadres om hen op de hoogte te kunnen houden van onze repetities, concerten en andere activiteiten. We houden de gegevens bij zolang zij deze informatie wensen te ontvangen. Zij kunnen zich op elk moment uitschrijven.

  • Sympathisanten en andere personen die onze vereniging volgen: Naam en voornaam, e-mailadres en telefoonnummer om hen op de hoogte te kunnen houden van onze concerten, onze festiviteiten en ander nieuws in verband met onze vereniging. We houden de gegevens bij zolang zij die informatie wensen te ontvangen. Zij kunnen zich op elk moment uitschrijven.

 

 

De Koninklijke Filharmonie van Jette kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 augustus 2018.

© Koninklijke Filharmonie van Jette 2020